تاسیسات

حوزه فعالیت تم آپ

انرژی و تاسیساتــ

بخش انرژی و تاسیسات گروه "تم آپ" شامل یکی از جدیدترین تکنولوژی های کاربردی در صرفه جویی مصرف انرژی در مصارف متعدد به ویزه در تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و صنایع در کشورهای پیشرفته می باشد

مجموعه "تم آپ" در واردات و اجرای پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق کاستن از میزان رسوبات سخت موجود در تاسیسات و تجهیزات و همچنین طراحی و ساخت سیستم های پشتیبان حذف رسوبات در صنایع با استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا و همچنین تکنولوژی های ثبت شده توسط مجموعه خود تحت عنوان مجموعه های دانش بنیان فعالیت گسترده دارد.

گروه " تم آپ " با داشتن طیف وسیعی از مشاوران متخصص در بخش انرژی و تاسیسات ، در زمینه های زیر فعالیت می نماید:

  • مطالعه، طراحی و اجرای سیستم های بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات و تاسیسات ساختمانی
  • طراحی و اجرای سیستم های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنایع
  • نماینده انحصاری سیستم های ضد رسوب ساخت cwt کشور آلمان در ایران
  • طراحی ، ساخت و اجرای  سیستم های DM و  رزینی با استفاده از آخرین تکنولوزی های کاربردی در کشور آمریکا و استرالیا
  • مطالعه، طراحی و اجرای سیستم های بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات و تاسیسات ساختمانی
  • طراحی و اجرای سیستم های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنایع
  • نمایندگی سیستم های ضد رسوب الکتدونیکی و الکتروپالسی ساخت کشور آلمان در ایران
  • طراحی ، ساخت و اجرای  سیستم های DM و  رزینی با استفاده از آخرین تکنولوزی های کاربردی در کشور آمریکا و استرالیا
تم آپ-تاسیسات و انرژی

حوزه فعالیت تاسیسات و انرژی تم آپ