آب

حوزه فعالیت تم آپ

آب

صنعت تصفیه آب از آغازین فعالیت های تخصصی گروه "تم آپ" به شمار می رود.

تم آپ" مجموعه ای در قالب افراد متخصص و اساتید دانشگاهی و متشکل از شرکت های عضو پارک علم و فناوری و دانش بنیان می باشد. تجربه کاری این گروه جوان شامل مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های تصفیه آب، از مقیاس ساختمانی تا روستایی و شهرک هاست.

گروه " تم آپ " با داشتن طیف وسیعی از مشاوران متخصص با مدرک دکتری در بخش آب، در زمینه های زیر فعالیت می نماید:

  • طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب شرب از چاه و آب شور
  • طراحی و اجرای سیستم تصفیه مرکزی آب معدنی از آب شرب و غیر شرب
  • طراحی و اجرای سیستم حذف تخصصی آهن از آب های شرب و غیر شرب
  • انجام مطالعات مدیریت منابع و زیست محیطی آبی

 

TemAp-تم آپ آب

حوزه فعالیت صنعت آب تم آپ