پروژه ها

پروژها

آب

 

پروژه های گروه "تم آپ" در صنعت آب

گروه "تم آپ"  مجموعه ای در قالب افراد متخصص و اساتید دانشگاهی و متشکل از شرکت های عضو پارک علم و فناوری و دانش بنیان می باشد. تجربه کاری این گروه جوان شامل مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های آب، فاضلاب و تاسیسات در مقیاس ساختمانی و صنعتی تا روستایی و شهری ست.

اين گروه در طول این مدت کوتاه فعاليت خود بیش از چند ده پروژه را به انجام رسانيده است و در حال حاضر نيز پروژه هاي کاربردی و قابل توجهی را به عهده دارد.

فعالیت های گروه " تم آپ " با داشتن بیش از 6 مشاور متخصص در صنعت آب به شرح زیر می باشد:

 • حذف همزمان آهن، سختی آب و سولفید هیدروژن توسط سیستم مولتی فیلتراسیون در روستای ایلام
 • طراحی، ساخت و بهره برداری از اولین سیستم فیلتراسیون زئولیتی کشور در شهرستان بابل با دبی 12 لیتر بر ثانیه
 • طراحی، ساخت و بهره برداری (حذف همزمان آهن، سختی آب و سولفید هیدروژن) در روستای زعفرانکلای بابل (دبی 10 لیتر بر ثانیه)
 • طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم مولتی فیلتراسیون (حذف همزمان آهن، سختی آب و سولفید هیدروژن) در روستای بندار خیل ساری (20 لیتر بر ثانیه)
 • طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم جامع تصفیه درچندین پروژه بخش خصوصی، کارخانجات و مجتمع های مسکونی از جمله(در شهر شاهین خزر ساری با دبی 12 لیتر بر ثانیه)
 • تامین آب آشامیدنی از آب چاه (سیستم تصفیه جامع آب آشامیدنی) شهرک مسکونی 240 واحدی آرزو در استان مازندران
 • مدیریت پروژه در مطالات مرحله اول و دوم طراحی خط انتقال،ایستگاه پمپاژ، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب شرب شهر نشتاروز در استان مازندران
 • همکاری در طراحی خط انتقال آب روستایی مجتمع 14 روستای اوجان بستان آباد در آذربایجان شرقی
 • مدیریت پروژه در مطالعات مراحل اول و دوم طراحی تصفیه خانه آب در اسله سوادکوه
 • مدیریت پروژه در مطالعات مراحل اول و دوم طراحی خط انتقال،ایستگاه پمپاژ، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب شرب شهر سورک در استان مازندران
 • کارشناسی فنی در طراحی و نظارت و اجرای خطوط انتقال آب در سطح روستاهای استان مازندران