پروژه ها

پروژه ها

انرژی و تاسیسات

 

پروژه های گروه "تم آپ" در صرفه جویی مصرف انرژی در تاسیسات

گروه "تم آپ"  مجموعه ای در قالب افراد متخصص و اساتید دانشگاهی و متشکل از شرکت های عضو پارک علم و فناوری و دانش بنیان می باشد. تجربه کاری این گروه جوان شامل مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های آب، فاضلاب و انرژی در تاسیسات در مقیاس ساختمانی و صنعتی تا روستایی و شهری ست.

اين گروه در طول این مدت کوتاه فعاليت خود بیش از چند ده پروژه را به انجام رسانيده است و در حال حاضر نيز پروژه هاي کاربردی و قابل توجهی را به عهده دارد.

فعالیت های گروه " تم آپ " با داشتن بیش از 4 مشاور متخصص در صرفه جویی مصرف انرژی در تاسیسات به شرح زیر می باشد:

  • تجهیز شهرک مسکونی 240 واحدی آرزو به سیستم رسوب زدای الکتروپالسی آلمانی
  • تجهیز موتورخانه های مجموعه ساختمان های اداره برق منطقه ای مازندران-گلستان به سیستم رسوب زدای الکترو پالسی
  • تجهیز ساختمان بانک کشاورزی شعبه مرکزی به سیستم رسوب زدای الکتروپالسی
  • تجهیز بیش از 250 واحد مسکونی خصوصی به سیستم رسوب زدای الکترو پالسی
  • تجهیز مرکز آموزشی- رفاهی بانک کشاورزی (واقع در بابلسر به وسعت 17 هکتار) به سیستم رسوب زدای الکتروپالسی